Ostatní zajímavosti v okolí

slider slider slider slider slider

Horní Branná
zámek, muzeum
Branský zámek, který byl založen Zdeňkem z Valdštejna, dokončila jeho žena Marie z Martinic r. 1582. Zámek byl ve své době honosnou stavbou se dvěma patry, věžičkou na hřebenu střechy a bohatým zdobením zevních stran kamenného zdiva čítajícím nápisy, verše, arabesky, figury, sgrafita a další ozdoby. Zámek měl svoji vlastní kapli, 6 pokojů, 7 komor, 7 povrchních a 6 podzemních sklepů. Ve třech velikých světnicích druhého patra býval táflovaný strop. Na severovýchodní straně se nalézají nápisy od učeného Mistra Jana z Vinoře a znaky Zdeňka z Valdštejna a Maří z Martinic, majitelů Štěpanic a Horní Branné. Za třicetileté války byl zámek velmi zpustošen a přišel o své druhé patro, které nebylo dostavěno. Restaurování výzdob a nápisů na stěnách zámku bylo postupně provedeno v letech 1868, 1908, 1960 a 94. Zámek měnil majitele, až roku 1990 skončil ve správě a vlastnictví obce.
(52 m)
Harrachovská hrobka
hrobka
Vzácná dobová stavba architektonicky připomíná orientální byzantské stavby blízkého východu. Tvoří ji dva souosé pravidelné osmiboké hranoly o nestejné výšce. V podzemní části hrobky se nachází zděná chodba - krypta, ve které jsou uloženy ostatky členů harrachovského rodu. Vnitřní stěny hrobky jsou obloženy deskami z černého mramoru, na nichž jsou zlatým písmem jména s tituly zemřelých.
(143 m)
Topol bílý v Horní Branné
památný strom / skupina stromů
(188 m)
Dub v Horní Branné
památný strom / skupina stromů
(192 m)
Harrachovský špitál
dům / vila / palác
Budovu nechal vystavět hrabě Alois, aby sloužila k zaopatření dvanácti zestárlých hraběcích služebníků až do jejich smrti. Zajištěné zde měli ubytování, stravu, oděv a roční výslužné 58 zlatých a 42 krejcarů. Zřízení takového zařízení bylo na tehdejší dobu významným sociálním činem.
(194 m)
Lípa v Horní Branné
památný strom / skupina stromů
(202 m)
Kostel sv. Mikuláše
kostel / kaple
Kostel postavený v 16. st. na místě původního dřevěného. Interiér zahrnuje cínovou křtitelnici. V r. 1740 přistavěna barokní kaple svaté Trojice, ve které se nachází cenný kříž vykládaný perletí.
(210 m)
Horní Branná
hřbitov
(230 m)
Dub ve Vejsplachách
památný strom / skupina stromů
(2 km)
Valteřice v Krkonoších
hřbitov
(2 km)
Kaplička sv. Josefa
kostel / kaple
Kaplička je nejstarší budovou v obci. Její nynější podoba pochází z 2. pol. 19. st. Kolem kapličky stojí 5 lip, o kterých se traduje, že byly zasazeny na počest zásnub korunního prince Rudolfa.
(2 km)
Dolní Branná
hřbitov
(2 km)
Kostel sv. Jiří
kostel / kaple
V r. 1398 ve středu obce nechala Eusebia z Valdštejna vystavět dřevěný kostel. V husitských válkách byl zničen. Později, v r. 1490, majitel vesnice Jiří z Valdštejna tady postavil kostel nový, tentokrát kamenný a se zvonicí. V r. 1857 se začalo s přestavbou starého kostela a 21. září téhož r. byl položen základ ke stavbě dnešního kostela, který byl 2. října 1860 vysvěcen.
(3 km)
Dolní Branná
hřbitov
(3 km)
Jilm horský
památný strom / skupina stromů
(3 km)
Kaplička sv. Anny a 14 sv. pomocníků
kostel / kaple, pamětní deska
Původní kaplička, která pocházela z pol. 18. st. v 60. letech minulého st. vyhořela a zbylo z ní pouze obvodové zdivo. V letech 1997 - 1999 byla z veřejné sbírky obnovena. Nad vchodem do kapličky je umístěna pamětní deska s německým nápisem na paměť návštěvy císaře Josefa II. v r. 1778. Před oltářem stojí dřevěná socha poutníka Františka zhotovená r. 2002 řezbářem Petrem Kyselou.
(3 km)
Zámecká kaple Černínů-Morzínů
kostel / kaple, hrobka
Rodinnou hrobku nechává vybudovat hraběnka Luisa. Jejím architektem je jmenován Stephan Tragl. Vzniká stavba v novogotickém stylu, jejíž interiér zdobí krásný novogotický oltář s pietou. Po 2. světové válce dodnes slouží kaple jako modlitebna československé husitské církve.
(3 km)
Vrchlabí
hřbitov
(3 km)
Dub letní ve Vrchlabí
památný strom / skupina stromů
(3 km)
Krtek - Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání
dům / vila / palác
Unikátní budova, jejímž autorem je známý architekt Petr Hájek, je místem k pořádání veřejných přednášek a konferencí. Díky zapuštění do terénu je objekt energeticky nenáročný s velmi malými tepelnými ztrátami. Pro vytápění je využita technologie tepelného čerpadla. Hlavní nosné konstrukce a stěny podzemní části jsou z pohledového betonu. Vnitřní dělicí příčky a nábytek jsou z překližkových desek.
(3 km)
Krkonošské muzeum v Augustiniánském klášteře
kostel / kaple, botanická zahrada / arboretum, církevní památka, muzeum, klášter
Klášter byl založen r. 1705 Maxmiliánem z Morzinů. Barokní architektura s prvky klasicismu, dokončen r. 1725, architekt Rakušan Matyáš Auer. Celý areál přešel do rukou řádu augustiniánů. Právě sv. Augustinovi byl kostel zasvěcen královéhradeckým biskupem Mauriciem Adolfem Karlem z Pharsalu. V interiéru klášterního kostela se nalézá sedm portálových oltářů z let 1725 až 1735. Cenné varhany z roku 1895, firma Rieger z Krnova.
(3 km)
Martinice v Krkonoších
hřbitov
(3 km)
Lesnická naučná stezka U Mlejna
naučná stezka
Mottem naučné stezky je: "Les je ostrovem života v člověkem využívané krajině." Přibližuje také, jak významnou roli pro vývoj zdejších lesů hráli jejich majitelé a správci od hraběte Harracha (17. st.) až po Lesy České republiky, s. p., které lesní pozemky převzaly do své správy v r. 1992.
(3 km)
Vrchlabí
zámek
Renesanční zámek z pol. 16. st. byl založen na popud Kryštofa z Gendorfu. Patří ke slezsko - saskému typu, charakteristickému pravoúhlým půdorysem se čtyřmi věžemi v rozích. Zámek prošel několika úpravami, jak počátkem 17. st., tak ve větším měřítku po r. 1820, kdy byly mimo jiné zbourány hradby a naopak vznikl anglický park. V současnosti v zámku sídlí městský úřad.
(3 km)
Čtyři historické domy
dům / vila / palác, muzeum
Soubor čtyř štítových domů patří mezi nejstarší lidové stavby v Krkonoších a je vzácným pozůstatkem původní městské zástavby. Dřevěných domů s podloubím tu původně stálo pět. Při opravě domu č. 222 byla objevena deska z borového dřeva s letopočtem 1623. Tři z nich byly rekonstruovány v letech 1976 - 1980 Správou krkonošského národního parku. Replika čtvrtého domku vznikla v letech 2009 - 2010 v rámci projektu Via fabrilis.
(3 km)
Galerie M
galerie
Galerie zahájila svou činnost r. 1994. Prvním, kdo zde vystavoval svá díla, byl známý akademický malíř Vladimír Komárek, jehož partnerem při tehdejší vernisáži byla krkonošská spisovatelka Marie Kubátová.
(3 km)
Most se sochou sv. Jana Nepomuckého
technická památka
Pískovcový most je významnou vrchlabskou technickou památkou. Jeho historie sahá k historii města, kdy po něm vedla důležitá cesta od Horní Branné a Valteřic směrem k Lánovu. Svou současnou podobu získal v r. 1856 a socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1709 na něj byla přemístěna v r. 1897 po stoleté povodni.
(4 km)
Vrchlabí
městská památková zóna
(4 km)
Naučná stezka Vrchlabím
naučná stezka
Naučná stezka provádí po nejkrásnějších místech města Vrchlabí - brány do Krkonoš. Zeleně značená trasa začíná v centru města, u historické budovy radnice. Cesta poté pokračuje po hlavní Krkonošské ulici k jednomu z nejstarších domů ve městě. Zde odbočíte a dále budete několik set metrů kopírovat řeku Labe. Minete Kulturní dům Střelnice, známý z filmu "Hoří, má panenko" a odbočíte směrem k jedné z dominant města - kostelu sv. Vavřince. Hned naproti kostelu se nachází Čtyři historické domky, vzácný pozůstatek původní městské zástavby. V jejich prostorách můžete navštívit expozice Krkonošského muzea. Stezka dále pokračuje k augustiniánskému klášteru z 18. st., i zde najdete Krkonošské muzeum. Nádherný barokní klášterní kostel je poté otevřen pouze během letních měsíců. Zpět do centra města se vrátíte příjemnou procházkou zámeckým parkem, kde si můžete prohlédnout vzácné a exotické dřeviny a pokochat se pohledem na vrchlabský zámek.
(4 km)
Chrám sv. Vavřince
církevní památka, kostel / kaple
Novogotický kostel postavený na místě staršího, jednolodního kostela ze 14. st. Postaven podle projetu Stephana Tragla. Součástí interiéru je vzácná měděná křtitelnice.
(4 km)
Dům Kryštofa z Gendorfu
dům / vila / palác
Dům reprezentuje původní starou zástavbu štítových domů s loubím, které ještě na počátku 19. st. lemovaly vrchlabskou hlavní ulici. Tento roubený dům je celý ze dřeva, s výjimkou prostoru kuchyně a jeho štít zdobí latě zakrývající spáry mezi prkny.
(4 km)
Galerie Morzin
galerie
Galerie je výstavním prostorem pro krátkodobé umělecké, výtvarné projekty. Zaměřuje se na současné moderní umění.
(4 km)
Vrchlabský javor mléč
památný strom / skupina stromů
(4 km)
Dům se sedmi štíty
dům / vila / palác
Nejstarší vrchlabský dům se podobá vesnické chalupě přizpůsobené městskému životu. Dlouho patřil rodině ševce Schreiera. Ojedinělá podoba domu je dána snahou o co nejlepší využití všech prostor.
(4 km)
Kaplička a studánka sv. Anny
pramen / studánka, kostel / kaple
Kaplička je zasvěcena sv. Anně, ochránkyni a patronce města Vrchlabí. V letech 2003 - 2004 byla přesně zrekonstruována podle historických materiálů, včetně svedení pramene vody ze stráně Stavidlového vrchu do studánky uvnitř kapličky. Výzdobu interiéru navrhla výtvarnice Květa Krhánková.
(4 km)
Galerie Na půdě
galerie
Netradiční půdní prostor, který má jedinečnou a neopakovatelnou atmosféru.
(4 km)
Jilmová alej
památný strom / skupina stromů
(4 km)
Lípa v Martinicích
památný strom / skupina stromů
(4 km)
Bez jména
pramen / studánka
(4 km)
Kaple Božího Těla
kostel / kaple
(4 km)
Štěpanice
zřícenina
Pozůstatky hradu, založeného zřejmě Jindřichem Janem z Valdštejna. Dochovala se zřícená bašta a zbytek obranného systému.
(4 km)
Galerie v Kotelně
galerie
(4 km)
Pod kapličkou
pramen / studánka
(4 km)
Kostel Nejsvětější Trojice
kostel / kaple
Jednolodní empírový kostel, r. 1994 zde byl díky sponzorským darům občanů, věřících a prostředkům obce pořízen 220 kg těžký zvon zasvěcený sv. Václavu.
(4 km)
Kostel Nejsvětější Trojice
kostel / kaple
(4 km)
Kostel Nejsvětější Trojice
kostel / kaple
(4 km)
Rodný dům Jaroslava Havlíčka
dům / vila / palác
Dům pochází ze 2. pol. 19. st. 3. února 1896 se tu narodil slavný český spisovatel Jaroslav Havlíček. Měšťanský dům plný tajemných zákoutí, původně vklíněný do husté okolní zástavby, zůstal hluboko v Havlíčkově mysli a stal se jedním z umělcových významných inspiračních zdrojů.
(4 km)
Horní Štěpanice
vesnická památková rezervace
Památková rezervace roubených chalup s deštěnými štíty, které jsou rozmístěny podél říčky a komunikace.
(4 km)
Budova Městské spořitelny
dům / vila / palác
Majestátní budova, pyšnící se atypickou osmibokou věží, byla postavena podle návrhu architekta Jana Vejrycha.
(4 km)
Horní Štěpanice
hřbitov
(4 km)
Naučná stezka
naučná stezka
Je nenáročnou procházkou, která vás provede malebným městečkem Jilemnice a blízkým podhůřím Krkonoš. Na 7,5 km dlouhé stezce se seznámíte se zdejšími zajímavostmi a krásami. S laskavým svolením vlastníků vede i po soukromých pozemcích. Její pomyslný začátek je situován na jilemnické Masarykovo náměstí. V srdci města zhlédnete radnici, barokní sousoší sv. Kříže a sousoší Panny Marie pocházející z dílny M. B. Brauna. Uprostřed náměstí šumí voda v empírové kašně. Odtud po žluté stezce dojdete k rodnému domu spisovatele Jaroslava Havlíčka. Dále pokračujete do Hrabačova k domku, kde žil známý krkonošský lyžař Bohumil Hanč. Seznámíte se s kapličkou sv. Anny a vyhlídkou na Kozinci, kde jsou daleké rozhledy na široké panorama hor a podhůří. Pohledy na krkonošské hřebeny (Kotel, Krkonoš, Žalý s rozhlednou) jsou nezapomenutelné. Naučná stezka vás dále zavede k mnoha zajímavým a poutavým místům.
(4 km)
Kostel sv. Jana Nepomuckého
kostel / kaple
(4 km)
Zálesní Lhota
hřbitov
(5 km)
Jilemnice
dům / vila / palác
Jilemnická radnice patrně stojí na místě původní středověké rychty. Její dnešní klasicistní podoba vznikla po požáru z r. 1789. R. 1819 byla snížena střecha a uprostřed se objevila malá věžička s hodinami. Budova prodělala r. 1851 ještě rozšíření jižním směrem. Věž se chlubí unikátními opakovacími hodinami z pol. 19. st., které odbíjejí každou čtvrthodinu tak, že z počtu úderů a jejich tónů lze rozeznat počet čtvrtí i celých hodin. V každou celou hodinu se počet celých hodin v jiném tónovém zabarvení opakují.
(5 km)
Rodný dům Bohumila Hanče
dům / vila / palác
Bohumil Hanč, který patří k nejslavnějším českým lyžařským závodníkům, žil v období před I. světovou válkou se svou ženou v tomto hrabačovském domku.
(5 km)
Kostel sv. Vavřince
kostel / kaple
Barokní kostel je poprvé připomínán již ve 14. st. Dnešní stavba vznikla podle projektu pražského stavitele J. J. Aichbauera v letech 1729 - 1736. Zatímco vnější podobu zčásti změnily tři velké požáry, interiér si zachoval stylově jednotné, velmi kvalitní a působivé barokní vybavení.
(5 km)
Jilemnice
městská památková zóna
(5 km)
Krkonošské muzeum v Jilemnici
zámek, muzeum
Renesanční zámek byl během třicetileté války vypálen Švédy, díky rodu Harrachů byl však znovu obnoven. Dnešní novorenesanční podobu dostal na konci 19. století.
(5 km)
Pivovarská bašta
podnik s možností exkurze
(5 km)
Borovice na Haldě
památný strom / skupina stromů
(5 km)
Kaplička sv. Anny
kostel / kaple
(5 km)
Hrabačovská zvonička
kostel / kaple
Prostý půvab hrabačovské zvoničky z pol. 19. st. svědčí o tom, jak citlivě naši předkové dokázali objekt zasadit do krajiny. Zvuk zvonku se odtud navíc krásně nese celým širokým údolím.
(5 km)
Busta Josefa Hanuše
socha / pomník
Josef Hanuš byl český vědec v oblasti potravinářské a analytické chemie. Jeho význam potvrzuje dodnes udělovaná medaile nesoucí jeho jméno.
(5 km)
Dubová alej u Zámečku na Podhůří
památný strom / skupina stromů
(5 km)
Budova bývalé dívčí školy
dům / vila / palác
Pseudorenesanční budovu bývalých dívčích škol nechali Jilemničtí vystavit podle projektu významného českého architekta Jana Vejrycha a dodnes patří k nejhezčím jilemnickým stavbám.
(5 km)
Šaldův statek
dům / vila / palác
Historická památka, chalupa se šindelovou střechou, kde historicky nejcennější je zdobený štít směřující do Zvědavé uličky. Dnešní podobu získalo po komplexní rekonstrukci, kdy bylo rozebráno trám po trámu a sestaveno do původní podoby na nových základech o cca 30 m blíže ke Zvědavé uličce. Současný vzhled domu odpovídá stavu na přelomu 19. a 20. st.
(5 km)
Kaplička Nejsvětější Trojice
kostel / kaple
Stáří kapličky se odhaduje na 150 - 200 let. V r. 2000 byla zchátralá kaplička obnovena občanským sdružením Zdravé Krkonoše. Vnitřek kaple zdobí dřevěný oltářní obraz s tématem Nejsvětější trojice, který navrhl a realizoval řezbář Petr Kysela.
(5 km)
Zvědavá ulička
turistická atrakce
Ulička reprezentuje vynikající soubor lidové architektury, postavený z převážné části po velikém požáru r. 1788. Název uličky „Zvědavá“ vychází z faktu, že domy na západní straně jsou za sebou postaveny tak, aby každý další byl posunut o jednu okenní osu blíž do ulice. Ta se tím rychle zužuje a stáčí, domy působí dojmem jakési zvědavosti. Jejich obyvatelé mohli kdysi tak pozorovat dění na tehdejší hlavní třídě Jilemnice. „Zvědavá ulička“ je jedinečným dokladem podkrkonošské architektury ve staré předměstské zástavbě.
(5 km)
Kaple Panny Marie
kostel / kaple
Zděná klasicistní kaple z červeného pískovce s trojbokým závěrem představuje nejvýznamnější památku Kunčic.
(5 km)

Novinky

 • 25.6.2019

  Od 30.6.2019 provozovna UZAVŘENA.    

 • JAZYKOVÁ VERZE / SPRACHVERSION / LANGUAGE versions

  6.2.2018

  Cz   De   Gb

 • TURISTICKÉ RAZÍTKO

  4.2.2016

  Turistické razítko naší provozovny u nás v restauraci.

  Razitko-otisk_2

 • STRAVENKY A KARTY

  13.8.2015

  Stravenky a platební karty od 25.6.2019 nepřijímáme.

   

 • NOVÝ WEB

  17.7.2015

  Dne 17.7.2015 jsme pro Vás spustili nové oficiální stránky Restaurantu Amos.

Starší »

Kontaktujte nás

Restaurant Amos 

Horní Branná č.p. 1 Qr-poloha-na-mape_2

512 36 Horní Branná 

E-mail: amos@restaurant-amos.cz

Tel: +420 702 186 255Vizitka-amos_2

Provozní doba

úterý-čtvrtek:

11:00-20:00

pátek: 11:00 - 20:00

sobota: 11:00 - 20:00

neděle-pondělí: zavřeno

 

 

 

Předem domluvené akce a větší společnosti obsloužíme i mimo provozní dobu.

 

 

REZERVACE NA TELEFONU.

+ 420 702 186 255